Politikamız


Ülker Bisküvi, Faaliyet sahasında; İç ve dış pazarlardaki müşteri beklentilerini, En yüksek tatmin düzeyinde karşılayan ürünleri, Daha iyi bir yasam için keşfeder.

Özenle seçtiği güvenilir hammaddelerden, Tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, Çevreye duyarlı, ileri teknoloji ile Kaynakları verimli ve etkin kullanarak, Faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri belirleyip denetim altına alır; Faaliyetlerinden kaynaklanacak muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçer;

Çalışanlarına, müşterilerine ve yüklenicilerine Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar. Paydaşlarının yönetim sistemleri ile ilgili bilinçlerini arttırarak, Katılımları ve destekleri ile sürekli iyileştirme ilkesini hayata geçirir. Faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalıklarını takip edip önlem almak için çalışma yapar;

Yönetim Sistemlerinin şartlarına uyarak, Periyodik gözden geçirmelerle etkinliğini sürekli iyileştirir, Yönetim Sistemi performansını en üst seviyede tutar.

Yasalara ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, Hijyenik şartlarda, sürekli ve üstün kalitede, LEZZETLİ, SAĞLIKLI ve GÜVENİLİR ürünler sunar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. olarak politikamız; YARI MAMUL (KREMALAR, SOSLAR, VB.), MAMUL (KAPLAMALI BİSKÜVİ, KAPLAMASIZ BİSKÜVİ, DOLGULU BİSKÜVİ, MİLFÖY HAMURLU ÜRÜNLER, ÇEŞNİLİ VE SADE ÇEŞİT TATLI VE TUZLU BİSKÜVİLER, KRAKER, DOLGULU KRAKER, BEBE BİSKÜVİSİ, GOFRET VE DOLGULU TİP GOFRET, KAPLAMALI KEK, SADE KEK, ÇEŞNİLİ KEK, DOLGULU KEK VB.) ürünlerinintasarımı, üretimi ve bunların yarı mamul ve hammaddelerinin ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin, lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği ile ilgili iş süreçlerini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerekliliklerini kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO/IEC 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

 • Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri daha iyi bir yaşam için keşfedip, daima yenilikçi, lider bir gıda firması olma vizyonuna bağlı olarak,

 • Çevreye duyarlı, ileri teknoloji ve hijyenik koşullarda Kalite ve Gıda Güvenliği sistemlerini uygulayarak,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği gerekliliklerine dair sürekli gelişimi sağlamak için hedefler belirleyip, takibini yaparak,
 • İş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile birlikte, özenle seçilmiş, güvenilir girdileri kullanarak,
 • Malzeme kabulünden, satış noktasına kadar olan tüm süreçlerde gıda savunması ve otantisiteye yönelik riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlayarak,
 • Ürün/Marka bütünlüğünü ve müşteri gerekliliklerini gözeterek,
 • İç ve dış pazardaki rekabet ortamında, ürünlerimizin uygun fiyatlı, kolay ulaşılabilir, kaliteli, güvenli ve zamanında karşılanabilir olmasını sağlayarak,
 • Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar olan tüm süreçlerimizi (ithalat ve ihracat süreçlerini de kapsayacak şekilde) sürekli gözden geçirerek,
 • Global kalite ve gıda güvenliği standartlarına ve yasal gerekliliklere uygun,
 • Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını arttırmayı hedefleyerek, tüm çalışanların desteği ve katılımı ile,
 • Çalışanları, gıda güvenliği kuralları ve faaliyetlerini anlamak ve yönetmek için uygun bir şekilde eğiterek,
 • Çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde,
 • Tüm kişilere, kuruluşlara, dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, görüş ayrımı gözetmeksizin, iç ve dış iletişimde etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durarak,

Kaliteli, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmayı taahhüt ederiz.