Etik İlkeler

Ülker Bisküvi çatısı altında birlikte iş yapma kurallarımızı, davranışlarımızı ve ilkelerimizi düzenleyen etik rehberimiz, geçmişten günümüze üstün iş ahlakımızın bir göstergesidir. Toplum ve ekonomiye kattığımız değerler çalışma prensibimizi, çalışma prensibimizi ise etik kurallarımız çerçevelemektedir.

Hissedarlarımız, tüketicilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlar olarak birbirimizle ve toplumla olan ilişkilerimizi düzenleyen etik kurallarımızı; yaptığımız isten ayrı düşünmüyoruz. Aksine işimizi bütünleyen, her türlü hedef ve faaliyetimizi destekleyen kurallar ile yola çıktık.

 

Çalışanlarımızın etik ilkeleri iyi tanıması ve benimsemesi amacıyla Etik İlkeler’in kapsadığı yolsuzluk ve rüşvetle mücadele dahil tüm konularla ilgili olarak çevrimiçi eğitimler düzenliyoruz. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleyi de içeren etik ilkeler eğitimini, 2016 yılında 385 çalışanımız aldı. Yıl içerisinde ilk defa 216 tedarikçimiz ve anlaşmalı kurum temsilcisi de etik ilkeler eğitimini tamamladı.

Sadece çalışanlarımızın değil tedarikçilerimizin de etik ilke ve çalışma prensiplerimizi sahiplenmesi bizim için önem taşıyor. Ülker Bisküvi’de acente kullanmamakla birlikte, etik ilkelerin ihlal edilmesi halinde çalışanlar, danışmanlar, dağıtıcılar ve tedarikçilerle olan iş sözleşmelerimizi sonlandırıyoruz. Bununla beraber yeni tedarikçi seçerken durum değerlendirmesi yaparak, etik ilkelerimizle çelişkili olabilecek durumları tespit ediyoruz.

Etik konulardaki her türlü bildirim etikbildirim@ulker.com.tr adresine iletilebiliyor.

Tüm faaliyetlerimizde etik kurallar ve temel insan haklarına uygun hareket ediyoruz. Çalışma prensiplerimiz ışığında 2016 yılında OECD Çok Uluslu Şirketler Rehber İlkeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü ilkelerini temel alan Ülker Bisküvi İnsan Hakları Politikası’nı oluşturduk. İnsan hakları politikası tüm faaliyet coğrafyalarımızın dillerine tercüme edildi. İnsan hakları politikasının uygulanması Etik Kurul’un sorumluluğunda yer alıyor.

Etik İlkeler


Kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerimizi küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri paralelinde belirledik. 2024 yılı hedefleriyle, aynı zamanda küresel sürdürülebilir kalkınma gündeminin rehberi niteliğindeki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına destek oluyoruz. İklim Eylemi, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Açlığa Son ve İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme gibi hedefler başta olmak üzere, küresel hedeflere erişilmesine katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik performansımızı düzenli olarak takip ediyor, gelişim alanlarını tanımlıyor ve hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmaları sürdürüyoruz