Gazete İlanları ve Duyurular

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN BEDELSİZ PAY DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURUDUR

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 500.000.000.-YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.486.141,35 YTL gayrimenkul satış kârından ve 26.858,65 YTL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 241.087.000.-YTL’den 268.600.000.-YTL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nca 14.12.2007 tarih ve 101 / 1202 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklarımızın artırılan 27.513.000.-YTL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %11,41’i oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. İhraç edilen paylar 2007 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü verilecektir. (İhraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibarıyla temettüe hak kazanır ve kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Bedelsiz pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 28/12/2007 ile 11/01/2008 tarihleri arasında 15 gün süreyle, bu sürenin bitiminden sonra Şirket merkezinden kullandırılacaktır. Bedelsiz pay alma hakları, 28/12/2007 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde kullandırılacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

BSahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Ortaklarımız, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, ilanda belirtilen adreslere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin (Hisse senetlerinin teslim konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir.

31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK’da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK’da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK’da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

BAŞVURU YERLERİ:

1- Şirket Merkezi:

Davutpaşa Cd. No:10 Topkapı / İSTANBUL Tel : ( 0212-567 68 00 )

2- Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. – Ankara Şubesi Esenboğa Yolu 21.Km. Çankırı Kavşağı / ANKARA Tel : ( 0312-399 29 29 )

3- Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Yetkilendirilmiş Aracı Kurum) Hürriyet Mh. Adnan Kahveci Cd. No:139 Kat:1 Kartal / İSTANBUL Tel : (0216-452 90 90 )

Mali tablo ve dipnot ilanlarını görmek için tıklayınız.