Politikamız


Ülker Bisküvi, Faaliyet sahasında; İç ve dış pazarlardaki müşteri beklentilerini, En yüksek tatmin düzeyinde karşılayan ürünleri, Daha iyi bir yasam için keşfeder.

Özenle seçtiği güvenilir hammaddelerden, Tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, Çevreye duyarlı, ileri teknoloji ile Kaynakları verimli ve etkin kullanarak, Faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri belirleyip denetim altına alır; Faaliyetlerinden kaynaklanacak muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçer;

Çalışanlarına, müşterilerine ve yüklenicilerine Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar. Paydaşlarının yönetim sistemleri ile ilgili bilinçlerini arttırarak, Katılımları ve destekleri ile sürekli iyileştirme ilkesini hayata geçirir. Faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalıklarını takip edip önlem almak için çalışma yapar;

Yönetim Sistemlerinin şartlarına uyarak, Periyodik gözden geçirmelerle etkinliğini sürekli iyileştirir, Yönetim Sistemi performansını en üst seviyede tutar.

Yasalara ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, Hijyenik şartlarda, sürekli ve üstün kalitede, LEZZETLİ, SAĞLIKLI ve GÜVENİLİR ürünler sunar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bisküvi tasarımı ve üretimi; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin, lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği ile ilgili iş süreçlerini kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektör el düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Ülker Bisküvi San. A.Ş.


KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  ÜLKER Bisküvi Gebze Fabrikası;

İnsanların ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetleri daha iyi bir yaşam için keşfedip,

Özenle seçtiği güvenilir hammaddelerden,

Çevreye duyarlı, ileri teknoloji ve hijyenik koşullarda,

İnsan sağlığı, etik değerler, tüketici beklentisi ve yasal mevzuatların gereksinimlerini yerine getirerek,

ISO 9001, ISO 22000, BRC , IFS ve HACCP gereklilikleri ile aynı doğrultuda sürekli gelişimi hedefleyerek,

Hammaddeden son ürüne, tüm ihracat ve ithalat süreçlerini de kapsayacak şekilde,

Gıda Savunmasına yönelik genel önleyici faaliyetlerin alınması, erişilebilirliğin  sınırlandırılması, zaaf ve risklerin  en aza indirilmesini  sağlayarak,

 İç ve dış pazarlardaki mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerini,

Çalışanların desteği ile,

Sürekli üstün kalite ve tatmin düzeyinde karşılayan,


LEZZETLİ, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR  ürünler sunar.

09.12.2016